Kultúra

História

Dlhodobú tradíciu siahajúcu do prvej polovice minulého storočia mal v obci divadelný spolok. V priebehu jeho histórie sa na javisku vystriedalo viacero ochotníkov obce. Divadelné predstavenia sa uskutočňovali v budove starej školy, ktorá sa súčasne používala aj na premietanie filmov. Okrem vlastnej obce vystupoval divadelný spolok aj vo viacerých okolitých obciach. V roku 1959 v dôsledku zostarnutia jeho členov a nezáujmu ďalších, došlo k jeho zániku.

Súčasnosť

Centrom kultúry v obci je kultúrny dom, ktorého výstavba sa začala v 60-tych rokoch uplynulého storočia a slávnostne bol otvorený v r. 1963. V súčasnosti tu sídli Obecný úrad, Materská škola i obecná knižnica. Samotný kultúrny dom disponuje jednou sálou s javiskom, kuchynkou a sociálnymi zariadeniami.

Kultúrny dom slúži na rôzne spoločenské aktivity, napr.: prezentačné účely firiem, rodinné oslavy, kary, svadby či tanečné zábavy. Organizuje sa tu tiež dominantná časť pravidelných kultúrnych podujatí obce, z ktorých možno spomenúť oslavu spojenú s programom pri príležitosti dňa matiek, stretnutie pre starších občanov, alebo aj uvítanie novonarodených detí do života s posedením rodičov.