História

Materská škola

Do prevádzky bola daná 11. septembra 1978 ako spádová materská škola, do ktorej dochádzali deti aj zo susedných obcí Paštinej Závady a Pekliny. V apríli 1994 bola síce materská škola zrušená, avšak od 1.3.2005 bola opätovne daná do prevádzk

Základná škola

V 30-tych rokoch uplynulého storočia bola v obci zriadená Základná škola. Od školského roku 1949/1950 žiaci 6. – 8. ročníka začali dochádzať do Základnej školy v obci Dolný Hričov. Od uvedeného školského roku v Hričovskom Podhradí zostala len jednotriedna Základná škola s 5 postupujúcimi ročníkmi. Od školského roku 1963/64 sa škola presťahovala do priestorov v novovybudovanom Kultúrnom dome. Vzhľadom k pokračujúcemu poklesu počtu detí bola Základná škola v obci v r. 1976 zrušená.