Súčasnosť

Od roku 2002 prešli kompetencie materských a základných škôl na samosprávu obce. V rámci nich je v súčasnosti v správe obce len materská škola.

Materská škola

Počet detí navštevujúcich materskú školu má prevažne klesajúcu tendenciu a k 1. septembru 2013 ju navštevovalo 20 detí. Zriadená je jedna trieda. Voľba riaditeľa materskej školy je na obdobie 5 rokov. 

Riaditeľka: Bc. Iveta Jančušková
Vyučujúca: Bc. Jana Poliaková
Školníčka / pomocná kuchárka: Štefánia Srníková

Základná škola

Po zrušení Základnej školy v Hričovskom Podhradí, počínajúc školským rokom 1976/77 až po súčasnosť všetky školopovinné deti z obce dochádzajú do Základnej školy P.V. Rovnianka v Dolnom Hričove.