Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
docx Zmluva o dielo
docx Prenájom bytu
docx Municipálny úver - doklady
docx Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
pdf Zmluva o dielo
docx Zmuva o zabezpečení zberu papiera
pdf Zmluva o nájme pozemkov
docx Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
docx Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z.
docx Nájomná zmluva
docx Zmluva o zriadení vecného bremena
docx Zmluva o zriadení vecného bremena
pdf Darovacia zmluva
pdf Dodatok k Zmluve - Mapa Slovakia Digital
docx Zmluva o poskytnutí dotácie
jpg Nájomná zmluva k nájme bytu - dodatok
docx Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
docx Zmluva o odbere elektrickej energie - Nájomný byt
docx Zmluva o odbere plynu - Nájomný byt
docx Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
jpg Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
pdf Zmluva o prenájme bytu
pdf Darovacia zmluva 2% dane pre MŠ
pdf Zmluva o zriadení vecných bremien (Erste Group Immorent Slovensko)
jpg Darovacia zmluva ZRŠ
jpg Darovacia zmluva - TJ
jpg Dodatok k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Kúpna zmluva
jpg Darovacia zmluva
pdf Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie - Hrad Hričov
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
docx Zmluva o výpožičke podperných bodov
pdf Zmluva o spracúvaní osobných údajov
docx Zmluva o dodávke plynu
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018